Specialismen
Anja Jager (1966) volgde haar opleiding eerst aan Academie Minerva (Groningen) en studeerde vervolgens in 2003 af aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten (Den Haag) met werken in eitempera. De afgelopen vijftien jaar verdiepte ze zich zowel in deze techniek, als in werken met olieverf; beide technieken bieden een breed palet aan - zeer verschillende - mogelijkheden.

En wat deed ze tot nu toe?
Anja exposeert in Nederland, Frankrijk en Italië, o.a. Smelik & Stokking, Pulchri, Delfiform en Pulchri Studio, en ze deed twee keer mee aan TV-programma Sterren op het Doek, o.a. aan de bijzondere finale in 2015. Verder verschenen er verschillende boeken met haar werk, o.a. 'Warm van vacht' (samenwerking met dichter Margreet Schouwenaar) en 'Wolkenjacht' (met Hanneke Groenteman).
Van 2015 tot 2019 was Anja vicevoorzitter van Kunstenaarsvereniging Pulchri Studio (Den Haag).